Piękno w każdej postaci
 
Niepowtarzalne wzory
 
Tradycyjne wykonanie
 
Perfekcja w szczegółach
 
 
Aktualności
02.02.2020

VI Sympozjum Międzynarodowe

Sztuka wycinanki: kształty i kolory”

Białoruś, Mińsk, Mołodeczno

czerwiec 2016

Muzeum Historii i Sztuk Pięknych miasta Domodedowo, Międzynarodowy Klub „Tradycje Papieru”, Białoruskie Towarzystwo Mistrzów Sztuki Ludowej, oraz Mińskie Obwodowe Centrum Sztuki Ludowej organizują kolejne VI Sympozjum Międzynarodowe nt. papierowych wycinanek. Sympozjum jest poświęcone pamięci znanych białoruskich artystów Wiaczesława DubinkoWiktorii Czerwoncewej.

 

Wstępny program

Otwarcie wystawy prac W.Dubinko ( m. Mińsk) – 1 dzień    

Konferencja (m. Mołodeczno) – 2 dni:

  • prezentacje referatów,
  • zwiedzanie muzeum liceum im. M.K. Ogińskiego w Mołodeczno, zapoznanie się z pracami studentów,
  • wystawa prac W. Czerwoncewej i mistrzów Molodeczneńskiej szkoły wycinania,
  • tradycyjna czasowa wystawa prac uczestników Sympozjum,
  •  przeprowadzenie master-klasów, warsztatów pokazowych,
  •  laboratorium artystyczne – współczesna praca mistrzów na zadany temat.    

Dla chętnych przewiduje się jednodniową wycieczkę do Mińska.

 

Więcej informacji: http://wycinanka-by.livejournal.com