Piękno w każdej postaci
 
Niepowtarzalne wzory
 
Tradycyjne wykonanie
 
Perfekcja w szczegółach
 
 

Warto zajrzeć

02.02.2020
Muzeum Mazurskie w Owczarni powstało z prywatnej inicjatywy Aleksandra Puszko w 1996 roku. Rodzina właściciela muzeum została przesiedlona z Wileńszczyzny, powiatu Brasławskiego w 1946 r. do powiatu Kętrzyńskiego w Prusach Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane. Znalazła swoje własne miejsce w Owczarni, gdzie mieszkała ludność różnego pochodzenia i różnych wyznań. Byli tutaj Mazurzy, rodziny z centralnej Polski, przesiedleńcy z Wileńszczyzny, a w późniejszym czasie przybyła ludność z Akcji Wisła. Tworzyło to swoistą mieszankę kulturową i religijną. Tych ludzi łączyła bieda powojenna i wspólna praca. Własne zainteresowania historią skłoniły właściciela muzeum, do zakupu opuszczonego budynku tzw. czworaka w części byłego majątku ziemskiego w Owczarni. Zaczęto tam gromadzić sprzęty związane z ludnością mazurską. W trakcie tej pracy wyodrębniono kulturę ludową, która na tych terenach niepodzielnie panowała do lat 60-70 XIX wieku i kulturę modernistyczną, która zataczała coraz szersze kręgi, rozwijając się do 1945 roku. Wkroczenie wojsk sowieckich spowodowało przekreślenie całego dorobku kulturowego tych terenów i ogólny regres cywilizacyjny. Osią wystawy muzeum i zwiedzania są przemiany kulturowe, jakie zachodziły...